Download App

Polityka Prywatności

PocketPretty Holdings Incorporated (dalej jako: „Lella”, “my” albo “Administrator”) pragnie zachować prywatność swoich użytkowników.

Korzystając z Usług Lella (w tym naszej Strony Internetowej i Aplikacji Mobilnej) wyrażasz zgodę na ujawnienia opisane w niniejszej Polityce Prywatności („Polityka”).

PocketPretty Holdings Incorporated przetwarza wszystkie dane osobowe użytkowników i innych osób z najwyższą starannością i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa danych. PocketPretty Holdings Incorporated przestrzega postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i kanadyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentów elektronicznych.

Wszystkie usługi dostępne na Stronie Internetowej i Aplikacji Mobilnej są skierowane do osób, które mają co najmniej 18 lat lub starszych – zgodnie z Regulaminem wszyscy Użytkownicy Strony muszą mieć co najmniej 18 lat. Niniejsza Polityka nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci. Nasza Strona Internetowa nie jest zaprojektowana ani celowo skierowana do dzieci. Nie gromadzimy świadomie ani nie przechowujemy informacji o osobach poniżej 18 roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat i chcesz założyć konto, Twój rodzic lub opiekun prawny musi założyć Konto, podać dane osobowe oraz zaakceptować warunki użytkowania w Twoim imieniu. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osoby poniżej 18 roku życia, która nie podlegała nadzorowi i zgody rodziców małoletniego lub prawnego opiekuna, niezwłocznie usuniemy te informacje. Jeśli uważasz, że niedopuszczalnie zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych informacji.

Definicje

 1. Administrator danych osobowych, Administrator – PocketPretty Holdings Incorporated, 412-142 Roncesvalles Ave, Toronto, ON, M6R2N2
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 3. Polityka – niniejsza polityka prywatności;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Strona – Strona Internetowa dostępna pod adresem: www.lella.co i Aplikacja Mobilna Lella.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Jakie informacje gromadzimy?

Gromadzimy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się na naszej Stronie, składasz zamówienie, subskrybujesz nasz newsletter, odpowiadasz na ankietę lub wypełniasz formularz. Przy zamawianiu lub rejestracji na naszej Stronie, zależnie od przypadku, możesz zostać poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do korespondencji, numeru telefonu i informacji o karcie kredytowej. Możesz jednak odwiedzić naszą Stronę anonimowo. Odpowiadamy za wszystkie gromadzone przez nas dane osobowe będące w naszym posiadaniu lub opiece, w tym wszelkie dane osobowe ujawniane podczas rejestracji w naszej witrynie, podczas składania zamówienia, subskrypcji naszego biuletynu, odpowiedzi na ankietę lub wypełniania formularza.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory i informacje gromadzone za pomocą plików cookies lub innych podobnych technologii), które to osoby nie są zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osobami nieposiadającymi konta na Stronie), przetwarzane są przez Administratora:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 3. w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 5. w celu spersonalizowania twoich doświadczeń (twoje informacje pomagają nam lepiej reagować na Twoje indywidualne potrzeby);
 6. w celu ulepszenia naszej Strony (stale dążymy do ulepszenia naszej oferty internetowej w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od ciebie);
 7. aby poprawić obsługę klienta (twoje informacje pomagają nam skuteczniej reagować na żądania obsługi klienta i potrzeby wsparcia);
 8. aby zarządzać konkursem, promocją, ankietą lub inną funkcją Strony;
 9. aby wysyłać okresowe wiadomości e-mail.

Adres e-mail podany podczas przetwarzania zamówienia może służyć do przesyłania informacji i aktualizacji związanych z zamówieniem, a także do otrzymywania okazjonalnych wiadomości firmowych, aktualizacji, powiązanych informacji o produktach lub usługach. Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, dołączamy szczegółowe instrukcje anulowania subskrypcji na dole każdego e-maila.

Twoje dane osobowe nie zostaną sprzedane, wymienione lub przekazane jakiejkolwiek innej firmie lub osobie trzeciej z jakiegokolwiek powodu, bez twojej zgody, inaczej niż w celu wyraźnego dostarczenia zamówionego produktu lub usługi oraz w ramach objętych niniejszymi ramami. Nie udostępniamy twoich informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków tu wskazanych. Możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim w ramach naszej sieci, a także podwykonawcom i dostawcom (którzy będą zobowiązani do zachowania prywatności), aby pomóc nam w dostarczeniu zakupionego produktu lub usługi, o którą prosisz. Twoje dane osobowe będą udostępniane usługodawcom zarejestrowanym na Stronie, ale tylko wtedy, gdy zdecydujesz się udostępnić swoje dane osobowe tym dostawcom w celu uzyskania usługi.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane ani ujawniane w celach innych niż te, dla których zostały zebrane, z wyjątkiem Twojej zgody lub zgodnie z wymogami prawa. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których informacje zostały zebrane. Jeśli Twoje dane osobowe mają zostać wykorzystane lub ujawnione w innym celu niż ten, w którym zostały zebrane, poinformujemy Cię o tym. Możemy również wykorzystywać dane dotyczące wybranych przez Ciebie usług, preferencji itp. i udostępniać je osobom trzecim w celach marketingowych lub badań rynkowych. W tej sytuacji Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione osobom trzecim, które otrzymają jedynie dane zbiorcze i zawsze anonimowe.

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych. Korzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może również podać inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu otrzymania i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane:

 1. w celu identyfikacji nadawcy i doręczenia jego zapytania przesłanego za pośrednictwem dostarczonego formularza – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania w celu wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań przesyłanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy jego funkcjonalności.

Cele Marketingowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
 2. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe.

W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda na wykorzystanie plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych

Media społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Strona używa wtyczek do sieci społecznościowych dalej wskazanych dostawców.

Wtyczki te zazwyczaj domyślnie zbierają dane od Użytkownika i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne w celu ochrony prywatności Użytkownika, aby dostawcy poszczególnych wtyczek nie mogli gromadzić danych Użytkownika bez uzyskania zgody. Gdy Użytkownik odwiedza witrynę powiązaną z daną wtyczką, wtyczka zostanie początkowo wyłączona. O ile Użytkownik nie kliknie odpowiedniego symbolu, wtyczka pozostanie wyłączona. Kliknięcie symbolu włączy wtyczkę i będzie oznaczać zgodę na wysyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawa prawna korzystania z wtyczek: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.

Włączone wtyczki zbierają również dane osobowe, takie jak adres IP Użytkownika, i wysyłają je na serwer odpowiedniego dostawcy, gdzie dane są zapisywane. Gdy Użytkownik odwiedza odpowiednią stronę internetową, włączona wtyczka konfiguruje plik cookie z unikalnym identyfikatorem. Dzięki temu dostawca może generować profile zachowań Użytkowników. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy Użytkownik nie jest użytkownikiem sieci społecznościowej dostawcy. Jeśli Użytkownik należy do sieci społecznościowej usługodawcy i loguje się na stronie podczas swojej wizyty, jego dane i informacje o jego wizycie na tej stronie mogą być powiązane z jego profilem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Administrator nie ma wpływu na zakres, w jakim dane użytkownika są gromadzone przez odpowiedniego dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu, specyfiki i celu przetwarzania danych, a także praw i opcji ochrony prywatności, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi ochrony danych opublikowanymi przez odpowiednich dostawców sieci społecznościowych. Informacje te są dostępne na następujących stronach internetowych:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
 2. Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
 3. Youtube: https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=6151248

Rejestracja przez Facebooka lub Google

Zapewniamy Użytkownikowi możliwość rejestracji i logowania za pośrednictwem konta Facebook lub Google. Jeśli Użytkownik zarejestruje się za pośrednictwem Facebooka lub Google, Facebook lub Google poprosi go o zgodę na udostępnienie nam określonych danych z konta Facebook lub Google Użytkownika. Dane te mogą obejmować nazwę Użytkownika i adres e-mail, aby umożliwić nam weryfikację tożsamości i płci Użytkownika. Mogą również zawierać ogólne dane o lokalizacji Użytkownika, link do jego profilu na Facebooku lub Google, dane strefy czasowej, datę urodzenia, zdjęcie profilowe, dane o polubieniach oraz listę znajomych Użytkownika.

Dane te będą gromadzone przez Facebook lub Google i przesyłane do nas zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących danych obowiązujących na Facebooku lub Google. Korzystając z ustawień prywatności Facebooka lub Google, Użytkownik może kontrolować dane, które otrzymujemy z Facebooka lub Google.

Dane te zostaną wykorzystane do utworzenia, udostępniania i personalizacji konta. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

Jeśli Użytkownik zarejestruje się na stronie za pośrednictwem Facebooka, konto Użytkownika zostanie automatycznie połączone z jego kontem na Facebooku, a informacje o wszelkich działaniach Użytkownika na stronie zostaną udostępnione na Facebooku i opublikowane na osi czasu Użytkownika i na jego kanale wiadomości.

Newsletter

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas newslettera, który zawiera informacje o naszych aktualnych ofertach. Aby otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podać swój adres e-mail na Stronie w danym miejscu. Podanie dodatkowych, specjalnie oznaczonych danych jest dobrowolne. Dane te umożliwią nam personalizację wiadomości wysyłanych do Użytkownika. Po otrzymaniu odpowiedniego potwierdzenia od Użytkownika zapiszemy adres e-mail Użytkownika, aby wysłać mu newsletter. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wysyłanie mu newslettera i zrezygnować z niego. Aby zgłosić zamiar wycofania zgody, skontaktuj się z nami.

Ilekroć wysyłamy Użytkownikowi newsletter, ma on między innymi na celu ocenę jego zachowania. Dlatego wiadomości e-mail z newsletterem zawierają sygnały nawigacyjne (zwane również pikselami śledzącymi), które również są przez nas przechowywane. Następnie łączymy dane dotyczące zachowania Użytkownika za pomocą sygnałów nawigacyjnych z adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem Użytkownika.

Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych generujemy profil Użytkownika, aby dostosować biuletyn do indywidualnych zainteresowań danego Użytkownika. W tym celu rejestrujemy się, gdy Użytkownik czyta otrzymane od nas biuletyny i które linki w nich zawarte są klikane przez Użytkownika, i określa wymienione indywidualne zainteresowania Użytkownika. Następnie dane te są przez nas łączone z informacjami o zachowaniu Użytkownika na stronie internetowej.

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na takie monitorowanie, kontaktując się z nami. Zebrane dane będą przechowywane tak długo, jak długo Użytkownik wyrazi zainteresowanie otrzymywaniem newslettera. Gdy Użytkownik zrezygnuje z subskrypcji newslettera, dane te będą przez nas przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i w formie anonimowej.

Monitorowanie nie jest jednak możliwe, jeśli przeglądanie obrazów w aplikacji e-mail Użytkownika jest domyślnie wyłączone. W takim przypadku biuletyn nie będzie wyświetlany w całości, a Użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcji biuletynu. Monitorowanie nastąpi jednak, jeśli Użytkownik wyświetli obrazy ręcznie.

Google Analytics

Strona korzysta z Google Analytics do analizy witryn internetowych oferowanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Używany jest tryb operacyjny Universal Analytics. Pozwala to przypisać dane, sesje i interakcje z różnych urządzeń do identyfikatora Użytkownika za pomocą pseudonimu, a tym samym umożliwia analizę działań podejmowanych przez tego Użytkownika z poziomu obserwowanych urządzeń.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze Strony przez Użytkownika. Dane generowane przez plik cookie w wyniku korzystania z witryny przez Użytkownika są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jeśli jednak anonimizacja adresu IP zostanie aktywowana na stronie internetowej, zgodnie z Umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które podpisały tę umowę, adres IP Użytkownika zostanie wcześniej skrócony. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych (i tam skrócony) tylko w wyjątkowych okolicznościach. Adres IP wysłany z przeglądarki Użytkownika w kontekście Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Google wykorzysta te informacje na żądanie operatora Witryny, aby ocenić, w jaki sposób korzystasz z tej Witryny, abyś mógł sporządzać raporty na temat aktywności w witrynie i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z witryny i Internetu przez operatora Witryny. Przetwarzanie danych w tych celach leży również w uzasadnionym interesie Administratora. Podstawa prawna korzystania z usługi Google Analytics: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, danymi Użytkownika (takimi jak identyfikator Użytkownika) i identyfikatorami promocyjnymi są usuwane po 14 miesiącach od daty ostatniego korzystania z usług witryny przez Użytkownika. Dane, których okres przechowywania upłynął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków korzystania z tej usługi i ochrony danych, odwiedź https://www.google.com/analytics/terms/pl.html i https://policies.google.com/?hl=pl .

Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. W takim przypadku Użytkownik nie będzie jednak mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Strony. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookies i dane związane z korzystaniem przez niego ze Strony (w tym jego adresu IP), pobierając i instalując dodatek dostępny na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookies rezygnacji oznaczają, że dane Użytkownika nie będą już gromadzone, gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową. Aby zapobiec gromadzeniu danych z różnych urządzeń w trybie Universal Analytics, Użytkownik musi wykonać procedurę rezygnacji we wszystkich używanych systemach. Aby ustawić plik cookie rezygnacji, kliknij tutaj: Wyłącz Google Analytics.

Jak chronimy twoje dane?

Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych podczas składania zamówienia, wprowadzania, przesyłania lub uzyskiwania dostępu do danych osobowych. Wprowadziliśmy rozsądne standardy handlowe w zakresie technologii i praktyk operacyjnych w celu ochrony informacji dostarczanych przez odwiedzających i Użytkowników Strony przed nieuprawnionym użyciem, ujawnieniem, kopiowaniem lub modyfikacją.

Oferujemy korzystanie z bezpiecznego serwera. Wszystkie dostarczone informacje wrażliwe lub kredytowe są przesyłane za pośrednictwem technologii Secure Socket Layer (SSL), a następnie szyfrowane w bazie danych naszego dostawcy bramki płatniczej, aby były dostępne tylko dla osób upoważnionych ze specjalnymi prawami dostępu do takich systemów, które są zobowiązane do zachowania poufności informacji.

Administrator na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne z tego powodu wykonywane przez brak zadań. Administrator zapewnia, że ​​wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i przeprowadzane tylko przez upoważnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa za każdym razem, gdy przetwarzają dane osobowe na żądanie Administratora.

Wdrożyliśmy uzasadnione zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i organizacyjne w celu ochrony gromadzonych przez nas informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Należy pamiętać, że pomimo naszych starań żadne środki bezpieczeństwa danych nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa. Powinieneś podjąć kroki w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do hasła, telefonu i komputera, między innymi poprzez wylogowanie się po korzystaniu z komputera współdzielonego, wybranie solidnego hasła, którego nikt inny nie zna lub którego łatwo odgadnąć, oraz dotrzymanie starań aby login i hasło pozostały prywatne. Nie ponosimy odpowiedzialności za zgubione, skradzione lub naruszone hasła ani za działania na koncie za pośrednictwem nieautoryzowanych haseł.

Czy używamy plików cookies?

Tak. Pliki cookies to małe pliki, które witryna internetowa lub dostawca usług przenosi na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli pozwalasz), co umożliwia systemom witryny lub usługodawcy rozpoznanie przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie niektórych informacji.

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);

Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Jeśli wolisz, możesz zdecydować, aby komputer ostrzegał Cię za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie, lub możesz wyłączyć wszystkie pliki cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Podobnie jak większość witryn, jeśli wyłączysz pliki cookies, niektóre z naszych usług i aspektów naszej witryny mogą nie działać poprawnie.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy oraz czas niezbędny do wykazania wykonania umowy czyli przez czas długości przedawnienia roszczeń.

Po usunięciu konta na Stronie przez Użytkownika jego/jej dane będą przez nas przechowywane wyłącznie w celach statystycznych i anonimowych.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  1. Prawo uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  1. Prawo do sprostowania – Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  1. Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo zapomnienia) – jest podstawą do  żądania usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  1. Prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – pod warunkiem, iż zarówno Administrator jak i inny podmiot do którego przesyłane są dane mają odpowiednie warunki techniczne umożliwiające takie przesłanie;
  1.  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  1. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  1. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  1. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych wraz z wskazaniem z jakim żądaniem występujemy, można złożyć:

 1. pisemnie na adres siedziby Administratora: ___________________;
 2. mailowo pod adresem mailowym Administratora: ___________________;

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych osób trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu Strony, prowadzeniu działalności gospodarczej lub obsłudze klienta, o ile strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić twoje dane, jeśli uznamy, że jest to właściwe w celu zachowania zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny (w tym naszych Warunków świadczenia usług i niniejszej Polityki) lub ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Jednak dane gości, których nie można zidentyfikować, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych. Możemy również wykorzystywać dane dotyczące wybranych przez ciebie usług, preferencji itp. i udostępniać je stronom trzecim w celach marketingowych lub badań rynkowych. W tej sytuacji twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione stronom trzecim, które otrzymają jedynie dane zbiorcze i zawsze anonimowe.

Podczas przeglądania naszej strony i innych witryn internetowych sieci reklamowe, z którymi współpracujemy, mogą umieszczać anonimowe pliki cookies na twoim komputerze i korzystać z podobnych technologii, aby zrozumieć Twoje zainteresowania na podstawie (anonimowych) działań online, a tym samym dopasować trafniejsze reklamy do ciebie. Jeśli nie chcesz otrzymywać takich dopasowanych reklam, możesz zrezygnować z większości firm, które zajmują się taką reklamą. Nie uniemożliwi to oglądania reklam; reklamy po prostu nie będą dostarczane za pomocą tych metod kierowania.

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jakikolwiek dostęp do takich połączonych stron internetowych i korzystanie z nich nie podlega niniejszej polityce, lecz jest regulowany polityką prywatności tych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki informacyjne na takich stronach internetowych osób trzecich.

Zewnętrzni dostawcy usług i podmioty partnerskie, w tym dostawcy usług płatności online i agenci usług komunikacyjnych, będą otrzymywać dane Użytkownika tylko w zakresie niezbędnym do przetworzenia żądania. W takich przypadkach zakres przesyłanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Jeśli ci usługodawcy mają kontakt z twoimi danymi osobowymi, gwarantujemy że zgodnie z art. 28 RODO dostawcy ci spełniali również wymogi określone w przepisach dotyczących ochrony danych na każdym etapie przetwarzania zamówienia. Użytkownik powinien jednocześnie zapoznać się z treścią polityki prywatności danego dostawcy. Taki dostawca jest odpowiedzialny za treść usług zewnętrznych, ale weryfikujemy te usługi w rozsądnym zakresie pod kątem zgodności z wymogami prawnymi. Dane użytkownika przetwarzane są głównie w UE/EOG. Możemy jednak również korzystać z usług dostawców przetwarzających dane poza UE/EOG. W takich przypadkach zapewnimy, że odbiorca zapewni odpowiedni poziom ochrony takich danych przed podaniem danych osobowych użytkownika. Oznacza to, że poziom ochrony danych jest osiągany w wyniku zawierania umów zgodnych ze standardem UE lub w drodze decyzji określającej odpowiedni poziom ochrony, porównywalny z normą obowiązującą w UE.

Zmiana Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać tą Politykę. Jeśli takie zmiany wpłyną na sposób, w jaki wykorzystujemy lub ujawniamy dane osobowe, które już posiadamy, w jakikolwiek istotny sposób, uzyskamy zgodę zainteresowanych osób. Niezależnie od ogólnych warunków niniejszej Polityki, gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych może być dokonywane poza niniejszymi warunkami w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach dotyczących prywatności lub innych obowiązujących przepisach. Możemy ujawnić dane osobowe innemu podmiotowi kupującemu (w tym w celu zachowania należytej staranności przed zakupem) aktywa [nazwa prawna], pod warunkiem, że podmiot przestrzega podobnej polityki prywatności.

Każda osoba ma prawo w dowolnym momencie zakwestionować zgodność naszych działań z niniejszą Polityką. Dołożymy należytej staranności i staranności przy ocenie i badaniu skarg. Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, podejmiemy odpowiednie środki w celu jej naprawienia. W razie potrzeby zmienimy niniejszą Politykę i nasze praktyki.

Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę, zaktualizujemy datę modyfikacji Polityki prywatności poniżej.

Niniejsza Polityka została ostatnio zmodyfikowana 1 maja 2020r.

Zdecydowanie zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób chronimy Twoje informacje.

Zasady i warunki

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu zastosowania niniejszej Polityki, odwiedź nasze Warunki Świadczenia Usług, określające sposób korzystania, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności regulujące korzystanie z naszej strony internetowej.

Kontakt Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub uważasz, że Twoje obawy nie zostały uwzględnione w niniejszej Polityce Prywatności, możesz się z nami skontaktować.